Fællesrummet

Vi er meget glade for vores store lyse fællesrum, der ligger som et hjerte midt i skolen.

Fællesrummet bruges hele tiden. Det er her, vi mødes, og der er altid liv, fx når vi alle skal samles og være fælles om noget. Vi samles hver dag til morgensang og står i en stor rundkreds, så vi kan se hinanden. Når vi spiser sammen til arrangementer i skoletiden, hygger vi alle i rummet, fx efter motionsdag, eller når de store elever samler ind til lejrskole og har kiosk.
Det er også fantastisk til undervisning af mange, men også når man skal finde sig et godt arbejdshjørne, enten alene eller i små grupper. Billedkunst og håndarbejde folder sig rigtigt ud i det lyse lokale. Vores faste computere står fremme i rummet og er let tilgængelige i undervisningen. Da det både er et samlingspunkt og et arbejdssted, har vi et rullegardin, der viser, når man bør tage særlige hensyn til arbejdsroen i rummet.
Efter skoletid spiser hele SFO en i fællesrummet og bruger rummet til deres mange forskellige aktiviteter.
Fællesrummet bruges ofte til arrangementer, fx pilates, musik, værksteder, møder eller foredrag.