Elevråd

Fra 3.-6. klasse er der valgt 2 elevrådsrepræsentanter per klasse.