Motionsbånd

Dette skolår fortsætter vi med motionsbånd i hver tirsdag og torsdag i stedet for læsebånd disse dage. Vi har fortsat læsebånd hver mandag, onsdag og fredag.

I sommerhalvåret er vi ude og bevæger os til motionsbånd. 5.og 6. klasse har hjulpet med planlægning, og nogle gange står klassen for de forskellige aktiviteter og for at gennemføre forløbet. 

Nogle gange indgår der andre fag i motionsbånd, fx opgaver med centicubes og matamatik.