Indskoling 2019

 Vi har haft indskoling for vores nye  1. klasse, som var meget spændte på at begynde i skolen. 1. klasse med familier blev modtaget fra overgang fra børnehave til skole med en flagalle og glad velkomst.

1. klasse kom sammen med deres familier den første skoledag til en festlig sammenkomst - og havde deres første undervisningstime.

Hver elev fik en skoleven fra de ældste klasser til at hjælpe dem godt på vej i skolehverdagen. Repræsentanter for vores danske foreninger fortalte om deres virke, og borgemesteren deltog også i vores arrangement.

I år har vi 20 elever i den nye 1. klasse, og deres klasselærer er Rie B. Jürgensen; tysk og matematiklærer er Lisa Petukat.