Kreative fag

Dette skoleår har en af skolens egne lærere overtaget sløjdundervisning. Allerførste skoledag startede vi på skolen med træ, sandpapir og knofedt. Sløjd foregår også i Valsbøl det skoleår.