Velkommen til skolebiblioteket

Brug bibliotekets bøger, blade og billeder. Kom, kig og få nye ideer. Læs, lån og bliv klog.

Brug biblioteket

Alle er velkomne på skolebiblioteket, som holder til oppe på hemsen. Man må meget gerne kigge op forbi; se, bladre, læse og låne.
Skolebiblioteket rummer samlinger med billedbøger, skønlitteratur, faglitteratur, opslagsbøger, dvd´er, spil, blade og tegneserier, mest til børn. Der er læsekasser med bøger inddelt efter lixtal, og kasser/hylder fordelt efter emne. 
Bøger og materialer har bestemte pladser, og det er en stor hjælp, hvis man husker at sætte bøgerne tilbage på rette sted, hvis de ikke skal en tur med hjem. I rondellen er der inspiration og skiftende emneudstillinger. Opslagstavlen i vindfanget med kulturelle tilbud passes af skolebibliotekaren.

Funktion

Skolebiblioteket indgår i undervisningen og udlåner materialer til individuelt brug efter eget valg. Skolebiblioteket står også for udlån af klassesæt i form af taskebøger fra skolens samling. Disse er til låns og bedes bundet ind. Bøger fra Centret for Undervisningsmidler er forholdsvis korte lån, der ikke behøver indbinding. Derudover rummer skolebiblioteket den pædagogiske materialesamling til medarbejdere, samt står for indkøb af bøger/læremidler.

Udlån

• Som grundregel må der altid lånes
• Bøger må lånes i 4 uger
• DVD'er, lydbøger og spil må lånes 2 uger
• Man må max låne:
2 elektroniske medier ad gangen i 1.-3. klasse
3 elektroniske medier ad gangen i 4.-6. klasse

Aflevering

• Som grundregel får man ros, når man afleverer
• Det er en god ide at aflevere lånte bøger selv
• Man kan altid aflevere materialer i den store gennemsigtige kasse med låg, som tjekkes så hurtigt som muligt. Hængelåsen er for at sikre låneren, at materialet registreres som afleveret, inden det cirkulerer igen
• Elever, der har haft materialerne for længe, bliver påmindet om at aflevere og får en hjemkaldelse
• Ved problemer med aflevering, bedes man kontakte bibliotekaren hurtigst muligt og huske at medbringe hjemkaldelsen.

Bogbussen

Bogbussen fra Dansk Centralbibliotek kommer ca 1 gang hver måned om torsdagen fra kl 9.10- 11.

Se køreplan for bogbussen her

Alle børn får mulighed for selv at vælge bøger i bogbussen.
Skolebiblioteket skifter også bøger ud i bogbussen, så vi altid har en naturlig udskiftning af materialer på skolebiblioteket.
Voksenudlån foregår i bogbussen.

Åbningstid


Skolebiblioteket har generelt åbent i skoletiden, og betjenes af skolebibliotekar torsdag 3. og 4. time, samt efter aftale. Hver klasse kommer på bibliotket en gang om ugen.